Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

De geboorte van het jongerentoneel chronologisch.


Reeds lang sluimerde de gedachte om jongeren aan te trekken.  Als we de verslagen van de bestuursvergaderingen overlopen vinden we volgende stappen, steeds vermeld onder de varia:

  


Het wordt een vast onderwerp op elke dagorde van de bestuursvergadering vanaf 10 april 2008: 'Jongerentoneel “.


En nu de feiten

Op 26 september 2007 was er een eerste ontwerp gemaakt rond promotie voor jongerentoneel. Deze tekst wordt in maart 2008 verstuurd naar de Nieuwe Echo, Het Parochieblad en het Gemeentelijk Informatieblad.  Evert antwoord als eerste op zaterdag 29 maart 2008. op 4 april krijgen we een berichtje van Luc binnen die vraagt of Thomas kan mee doen.

Op 26 mei 2008 hebben we onze eerste vergadering.  Aanwezig waren: Olivier, Evert, Peter, Mon, Linda, Iris, Kristien, Luc, Thomas, Evelien, Reimond, Cel.

Enkele vragen worden naar voor geschoven met de bedoeling er samen een antwoord op te formuleren:

Deze keuze is nogal vlug gemaakt: vanaf 10 jaar en ouder.  Gezien de eigen leeftijd (varieert van 14 tot 22) is dit het meest aangewezen.

Er wordt besloten om enkele stukken die Linda en Reimond ter beschikking hebben te verdelen, zodat iedereen ze kan lezen.  Op maandag 30 juni gaan we hierover van gedachten wisselen en een keuze maken.

Na wat overleg wordt er gekozen om te beginnen met repeteren einde maart 2009 en de opvoeringen te voorzien in oktober 2009.  Er wordt gedacht aan drie opvoeringen.

We denken aan twee repetitiemomenten per week.  De voorkeur gaat naar woensdagavond, van 19 tot 22 uur en zaterdagnamiddag van 13 tot 16 uur of van 14 tot 17 uur. (We hebben het kunnen doen met één repetitie op woensdag avond.)

In de BoLeRo 2008 (Borsbeek Leeft en Rommelt) is er nog plaats voor optredens.  Dit in principe op alle dinsdagen van juli en augustus 2008, van 20 uur tot 23 uur.  (Uiteindelijk is een eerste toonmoment doorgegaan op dinsdag 25 augustus 2009.)

De vergadering werd kort onderbroken voor een wandelingetje naar de zaal en naar de kleedkamer.


De volgende vergadering werd vastgelegd op maandag 30 juni 20 uur. Op deze vergadering wordt al uitvoerig van gedachten gewisseld over de keuze van een stuk.  In die periode werden er heel wat brochures gelezen,doorgegeven en besproken.  Voor dit gedeelte hebben we onze tijd genomen.  We wilden niets forceren of overhaast beslissen.  We bekeken ook de map “ Self Made” theater maken voor jongeren.  Dit is een werkboek waarmee een ploeg jongeren zelf aan de slag kan onder begeleiding van een coach om een eigen stuk te schrijven en uiteindelijk op te voeren.  Zeer interessante informatie maar voor ons als begin wat hoog gegrepen.  Dus maar verder lezen en zoeken en we vonden op maandag 27 oktober 2008 “WHODIDIT”.  Linda aanvaarde de regie,  en alle acteurs en actrices die mee gelezen hadden wilden een deel van de rollen voor hun rekening nemen.  Uit het e-mailverkeer kunnen we afleiden dat er nu vaart in komt:


“Beste toneelgenieters, 

We starten met een eerste lezing op dinsdag 23 december 2008 om 20 uur.  Belangrijk is dat op die avond Olivier, Evert, Luc, Thomas, Evelien en  Kristien aanwezig zijn.  Schrijfgerief meebrengen zodat we de wijzigingen in de tekst dan kunnen noteren.

Linda wil de regie voor haar rekening nemen en is al volop begonnen om de tekst aan te passen, vooral naar het einde toe.

Cel wil de regieassistentie doen.

Opvoeringen zijn voorzien op vrijdag 23, zaterdag 24 (telkens om 20:30uur) en zondag 25 oktober 2009 (om 15:00 uur).

We verwelkomen eveneens Birgit, die de ploeg komt versterken.

Repetities beginnen vanaf woensdag 25 maart 2009.

We maken die avond ook het definitief repetitieschema op.  Breng je agenda van 2009 mee en de opsomming van verlofdagen en dagen wanneer jij niet kan repeteren.


tot dinsdag.”


Spijtig genoeg was voor Birgit de woensdag niet haalbaar.  Linda had gelukkig haar eerste rolverdeling nog bewaard.

Toen begon Luc zijn talenten te tonen en prompt stond het jongerentoneel op het web.

“Onze blog op http://www.bloggen.be/jongerentoneelborsbeek krijgt meer en meer vorm en er staan reeds veel foto's op.”

Even later kwam daar dan ook nog de link naar het Nieuwsblad bij:

http://verenigingen.nieuwsblad.be/vereniging/toneelkring-sint-jan-berchmans-te-borsbeek   waardoor je overal op de wereld het jongerentoneel kon volgen.

Luc heeft er nu reeds voor gezorgd dat op deze site ook al de informatie over Gevangene Ontsnapt te vinden is.  Dat we op het web mee onder de noemer jongerentoneel schuil gaan kan ons alleen een jong gevoel geven.

De ploeg werd nog vervolledigd met Michael en Roeland die geluid en licht voor hun rekening namen.


Op woensdag 25 maart begonnen de repetities, eerst wat aftastend, maar geleidelijk  aan met meer overtuiging. 

Greet kwam er bij en vond haar draai tussen de jongeren.  Samen geluiden maken en tevens de tekstcontrole uitvoeren was een ware ondersteuning voor de jeugdige equipe.  Marcel, de duivel doet al, ondersteunde de ploeg met diverse taken, zoals het herstellen van het regenscherm, de drukwerken, assisteren bij techniek en de bouw van het decor samen met Guido, Herman en Cel.  Hij nam ook de productieleiding van WHODIDIT voor zijn rekening.  Iris was de vrouw aan de reservatietelefoon, die zorgde dat ieder bestelde kaart netjes klaar lag aan de kassa en dat de betalingen op de juiste rekening kwamen, wat ook belangrijk is.  Mon, zowat de “vaderfiguur” tijdens het lezen van stukken kwam ook geregeld voorbij op een repetitie.  Mon verstaat de kunst om een aanmoedigende babbel te houden met de jeugd wat steeds gewaardeerd werd.


In de maanden juli en augustus ging het repetitieschema even in de kast maar niet voor lang want op één van de BoLeRo-avonden werd een toonmoment gehouden.  Deel 8 van de brochure werd al voor publiek gebracht.  Een publiek dat toen al overtuigd was dat het in oktober goed zou zijn.


En dat was het ook.  De afwezigen hadden ongelijk.  Bijna 250 mensen hebben genoten van het schouwspel.  De weken repeteren wierpen hun vruchten af.  Het stuk stond er.  Het was een succes over heel de lijn. 


Wij hopen dat deze ploeg, die al interesse bij andere jongere gewekt heeft, in deze lijn blijft evolueren en nog vele mooie dingen mag brengen. Bij de pistolets en de koffiekoeken (en de tira missou) werd door Linda reeds het volgende stuk aangekondigd.  Ze was al volop met de voorbereidingen bezig, rolverdeling, plaats van opvoering enz.  Het wordt met en door haar weer een grandioos succes.  Daar zijn we nu al zeker van.  We gaan er voor!!!


  

    
  

Jongeren Ontstaan

Terug

eerste jongeren in 2009